• ul. Jaracza 68 90-251 Łódź
  • biuro@zlobek-montessori.pl
  • 693 11 62 48

Misja

Dlaczego powstał Żłobek Montessori?

Otwarcie Żłobka Montessori jest urzeczywistnieniem moich marzeń, aby stworzyć dla dzieci miejsce, w którym będą otoczone miłością, a z drugiej strony będą miały szanse na rozwój we własnym tempie, w dobrze zorganizowanej przestrzeni (przygotowanym otoczeniu).
Dzieci są dla mnie ważne. Ich rozwój od najwcześniejszych lat jest fascynujący. Rozwijając dzieci tworzymy świat przyszłości. To jaki on będzie zależy od wychowania jakie otrzymają nasze dzieci od najmłodszych lat. Jeśli wychowamy je na ludzi otwartych i odpowiedzialnych za siebie i otoczenie w jakim funkcjonują zbudujemy lepszy świat, bo to one, dzisiejsze małe dzieci kiedyś będą za niego odpowiedzialne. Uważam, że metoda pedagogiczno-opiekuńcza stworzona przez Marię Montessori jest świetna, żeby budować właśnie takie osobowości i postawy. Pozwala dziecku rozwijać się zgodnie z jego własnym rytmem, co według mnie jest bardzo ważne na najwcześniejszych etapach rozwoju, równocześnie dając mu szansę na eksperymentowanie i samodzielne szukanie rozwiązań.

Pisząc o przestrzeni mam na myśli nie tylko przestrzeń fizyczną - miejsce, którego stała i przejrzysta organizacja umożliwia małemu dziecku orientację, łatwe odnajdowanie poszczególnych przedmiotów. Mam na myśli także przestrzeń psychiczną, możliwość rozwoju w granicach jasnych i przejrzystych zasad, opiekę stabilnego i doświadczonego opiekuna Montessori. Wieloletnie doświadczenia placówek Montessori na całym świecie pokazują, że jest to świetna metoda, aby dać dziecku to co najważniejsze – pozwolić mu zostać budowniczym samego siebie – stworzyć człowieka.

Pozwolę sobie tutaj na krótki cytat samej Marii Montessori „Jedno nie ulega wątpliwości: świadoma wola jest potęgą, która rozwija się dzięki ćwiczeniu i pracy. Naszym zadaniem jest wolę kształcić a nie złamać. […] Dlatego ani matka, ani nauczycielka nie zbudują umysłu dziecka. Nie będą jego architektami, mogą jedynie wspierać twórczą pracę jaką wykonuje samo dziecko.”

Może brzmi to nieco anachronicznie, ale w moim przekonaniu meritum jest niezmienne. Jeśli pozwolimy dziecku od najmłodszych lat działać i stopniowo poszerzać swoją samodzielność, poprzez własne działanie poznawać nowe obszary otaczającego świata, doświadczać granic własnych możliwości poznawczych, a jednocześnie pokazać jak je pokonać, będziemy jedynie wspierać jego rozwój, dziecko będzie miało szansę samodzielnie zbudować swoją osobowość. Będzie uczyło się podążać za swoimi zainteresowaniami, samodzielnie pokonywać trudności, stawiać sobie cele i do nich dążyć.
Opieka dzienna dla dzieci w wieku od 8-go m-ca życia do 3 lat.
Godziny otwarcia: 7:00 -17:00
Kontakt; 693 11 62 48 – Anna Hanausek-Badziak
© Copyright Żłobek Motesossori.
Strony internetowe Trojka Design.