• ul. Jaracza 68 90-251 Łódź
  • biuro@zlobek-montessori.pl
  • 693 11 62 48
  • OPIEKA NAD DZIEĆMI OD ÓSMEGO MIESIĄCA ŻYCIA DO LAT TRZECH

    PROWADZONA ZGODNIE Z ZASADAMI METODY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ MARII MONTESSORI
  • Żłobek Montessori

Żłobek Montessori powstał w 2011 jako pierwszy prywatny żłobek w Łodzi JEST TEŻ PIERWSZYM ŻŁOBKIEM PROWADZONYM W METODZIE MARII MONTESSORI W POLSCE.

"Jeśli wychowamy nasze dzieci na ludzi otwartych i odpowiedzialnych za siebie i otoczenie w jakim funkcjonują zbudujemy lepszy świat, bo to one, dzisiejsze małe dzieci kiedyś będą za niego odpowiedzialne. Wychowanie dzieci w poszanowaniu zasad i indywidualnego tempa rozwoju jest podstawową misją naszego zespołu . Co jest dla nas najważniejsze? Samodzielność, poczucie sprawstwa, poczucie włąsnej wartości."

Dlaczego powstał Żłobek Montessori?

Dzieci są dla mnie ważne. Ich rozwój od najwcześniejszych lat jest fascynujący. Rozwijając dzieci tworzymy świat przyszłości. To jaki on będzie zależy od wychowania jakie otrzymają nasze dzieci od najmłodszych lat. Jeśli wychowamy je na ludzi otwartych i odpowiedzialnych za siebie i otoczenie w jakim funkcjonują zbudujemy lepszy świat, bo to one, dzisiejsze małe dzieci kiedyś będą za niego odpowiedzialne. Uważam, że metoda pedagogiczno-opiekuńcza stworzona przez Marię Montessori jest świetna, żeby budować właśnie takie osobowości i postawy. Pozwala dziecku rozwijać się zgodnie z jego własnym rytmem, co według mnie jest bardzo ważne na najwcześniejszych etapach rozwoju, równocześnie dając mu szansę na eksperymentowanie i samodzielne szukanie rozwiązań.

Znajdź nas na Facebook

Opieka dzienna dla dzieci w wieku od 8-go m-ca życia do 3 lat.
Godziny otwarcia: 7:00 -17:00
Kontakt; 693 11 62 48 – Anna Hanausek-Badziak
© Copyright Żłobek Motesossori.
Strony internetowe Trojka Design.