• ul. Jaracza 68 90-251 Łódź
  • biuro@zlobek-montessori.pl
  • 693 11 62 48

Struktura żłobka

Żłobek Montessori

Historia powstania

Żłobek Montessori powstał w 2011 i początkowo obejmował opieką 30-cioro dzieci. Jako pierwszy prywatny żłobek w Łodzi uzyskał wpis do Rejestru Żłobków prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi. Od początku swojego funkcjonowania Żłobek jest objęty patronatem przez Polskie Stowarzyszenie Montessori. Każdy z nauczyciel posiada dyplom ukończenia kursu z zakresu Terapii i pedagogiki Marii Montessori oraz Wychowania Małego Dziecka do 3go roku życia w pedagogice Marii Montessori. Żłobek znajduje się w budynku przedszkola miejskiego nr 220 pracującego także metodą Montessori. W tym samym budynku znajduje się siedziba Polskiego Stowarzyszenia Montessori. W 2019 r dzięki środkom z Unii Europejskiej stworzono 15 nowych miejsc opieki, wyremontowano łazienkę oraz zaadaptowano sypialnię przekształcając ją w sale zabaw.

Struktura żłobka

Obecnie funkcjonują 3 grupy dzieci:

Struktura żłobka

Mali Odkrywcy

grupa dedykowana dzieciom od 8 m-ca życia do 18 m-ca życia. Grupa dzieci najmłodszych nazwana była gniazdem (wł. nido) ponieważ, tutaj dzieci w spokojnej, domowej atmosferze tworzą swoje pierwsze relacje społeczne, zdobywają pierwsze samodzielne umiejętności. W początkowym okresie uczęszczania dziecka do żłobka staramy się utrzymać jego zwyczaje i rytm dnia wyniesiony z domu. Z czasem dzieci dostosowują swoje pory karmienia i drzemek do siebie nawzajem. Sala znajduje się pod troskliwą opieką wykwalifikowanych opiekunek, które czuwają nad komfortem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci.
Struktura żłobka

Mali Poszukiwacze
i Mali Badacze

Badacze są to grupy dedykowane dzieciom od 18 m-ca życia do 3 lat. Sale podzielone są na obszary, które zaspakajają potrzeby rozwojowe dzieci w tym wieku:
- strefa dnia praktycznego (zamiatanie, mycie, wycieranie, pranie) to wspaniałe ćwiczenia rozwijające zarówno motorykę dużą jak i małą oraz budowanie niezależności małego człowieka, - strefa rozwoju mowy, - strefa ćwiczeń koordynacji oko-ręka - ćwiczenia rozwijające zdolność zsynchronizowania ruchów z tym co dostrzegamy wzrokiem, niezbędna do wykonywania codziennych czynności, ćwiczeń gimnastycznych.
- strefa jedzenia - przygotowywanie drobnych przekąsek to nie tylko ćwiczenie precyzji ruchów, rozwój motoryki małej, ale także rozwój samodzielności, umiejętności osiągania celów oraz wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych przez dostęp do warzyw, owoców i wody.
- strefa plastyczna - uwrażliwienie dzieci na piękno i stały dostęp do różnorodnych materiałów plastycznych pozwala dzieciom w sposób nieskrępowany na rozwój potencjału artystycznego.
przygotowane otoczenia

Co to jest
przygotowane otoczenie?

To zarówno dobrze zaaranżowana przestrzeń (meble, materiał rozwojowy), jak i aspekt ludzki - nauczyciel. Otwarte, dostępne dla dzieci regały dają możliwość wyboru pomocy z jaką dziecko chce pracować bez angażowania dorosłego. Przez możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, wyboru czasu i miejsca pracy z materiałem dziecko staje się budowniczym samego siebie, tworząc swoją unikalną osobowość.
przygotowane otoczenia

Tajemnica metody Marii Montessori

Tajemnica metody Marii Montessori tkwi w tym, iż nauczyciel obserwując swoich podopiecznych – zauważa fazy wrażliwe pojawiające się u poszczególnych dzieci i proponując dziecku odpowiednie zabawy czy proste ćwiczenia wspiera jego rozwój. Dziecko uczy się więc z łatwością i z radością, nie odczuwając tego jako przykrego obowiązku. W okresie żłobkowym 1-3 najważniejszymi fazami wrażliwymi są:
  • rozwój mowy,
  • rozwój ruchowy – doskonalenie chodzenia i koordynacji ruchów,
  • ponadto wzrastająca potrzeba samoobsługi i samodzielności.

Rozwój mowy jest wspierany wielotorowo: od najbardziej tradycyjnych form jak mowa rytmiczna (wierszyki, rymowanki, piosenki), przez pracę z książeczkami, zabawy w pytania, zachęcanie do samodzielnego wyrażania się i ćwiczenia w utrwalaniu nazewnictwa przedmiotów opracowane zgodnie z zaleceniami metody. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualne z każdym dzieckiem zgodnie z jego aktualnym stanem wiedzy i potrzebami, jak i grupowe, które także są bardzo lubiane przez dzieci.

Doskonalenie koordynacji ruchowej obejmuje ćwiczenia z zakresu koordynacji oko-ręka, stereognostykę oraz kształcenie zmysłu równowagi. Tak ważne w tym okresie rozwojowym poznawanie swojego ciała, umiejętność koordynowania jego ruchu jest zapewnione przez lustra odpowiednio rozmieszczone w każdej sali.

Samodzielność dzieci jest wspierana przez ćwiczenia praktycznego dnia. Jest to bardzo ważna dziedzina rozwoju – są to czynności związane z troską o własną osobę i troską o otoczenie. Celem tych ćwiczeń jest wypracowanie samodzielności, samoświadomości oraz ufności we własne siły i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci uczą się codziennych czynności, takich jak zapinanie i odpinanie guzików, czyszczenie bucików, mycie rąk, mycie stolików, pranie, nakrywanie do stołów, itp..

Przy pracy z każdą pomocą Montessori obowiązują proste zasady: dziecko samodzielnie bierze pomoc z odpowiedniego miejsca przed rozpoczęciem zabawy i po zakończeniu odnosi na miejsce. Oprócz funkcji wychowawczej ta zasada ma jeszcze jedno zadanie utrwala pamięć ruchową, dzięki temu jeśli następnym razem będzie chciało powtórzyć zabawę będzie wiedziało gdzie szukać pomocy.

Kolejną zasadą obowiązującą w grupie jest czekanie na swoją kolej. Materiały i pomoce rozwojowe występują w pojedynczych egzemplarzach. Dziecko, aby rozpocząć pracę z materiałem musi poczekać na zakończenie pracy innego dziecka.

Sygnałem zadowolenia dziecka jest wielokrotne powtarzanie ćwiczeń. Ćwiczenia te są łatwe do zrozumienia i wykonania, dopasowane są do wieku dziecka, a używane przedmioty dostosowane wielkością do potrzeb.

Każde dziecko z już od początku swego istnienia jest inne, stanowi niepowtarzalny byt, ma też swój niepowtarzalny rytm rozwoju i rolą nauczyciela Montessori jest szanować i wspierać indywidualny harmonogram rozwoju dziecka.
Opieka dzienna dla dzieci w wieku od 8-go m-ca życia do 3 lat.
Godziny otwarcia: 7:00 -17:00
Kontakt; 693 11 62 48 – Anna Hanausek-Badziak
© Copyright Żłobek Motesossori.
Strony internetowe Trojka Design.